Nové pravidlá pre používanie zákazníckych recenzií, personalizáciu cien a zoraďovanie produktov od 1.7.2024

07. 07. 2023

Prinášame prehľad zmien zavedených novým zákonom o ochrane spotrebiteľa, ktoré sa týkajú spotrebiteľských recenzií, personalizácie cien pre zákazníkov a zoraďovania produktových ponúk..

Nové pravidlá pre falošné, skreslené a sponzorované recenzie zákazníkov od 1.7.2024

 
Nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorým sa implementuje tzv. smerinca Omnibus, stanovuje prísnejšie povinnosti týkajúce sa spotrebiteľských recenzií. 
 
Obchodníci sú po novom povinní vynaložiť primerané úsilie na to, aby zaistili, že spotrebiteľské recenzie skutočne pochádzajú od spotrebiteľov, ktorí si u nich výrobok či službu naozaj zakúpili. Obchodník je zároveň povinný informovať svojich zákazníkov (napr. vhodnou úpravou VOP):
 
  • o tom, či dochádza k overeniu, že recenziu poskytol skutočný zákazník,
  • o tom, akým spôsobom je vypočítaný priemer hodnotenia,
  • o tom, či obchodník zverejňuje všetky recenzie (napr. či neodstraňuje tie, ktoré sú pre neho nevhodné),
  • o tom, či boli niektoré recenzie sponzorované alebo boli inak ovplyvňované.

Vyššie uvedené platí aj pre tie recenzie, ktoré už boli na e-shope zverejnené, ako aj pre jednoduché „hviezdičkové“ recenzie.

Uvedené pravidlá sa zároveň vzťahujú nielen na recenzie produktov, ale aj na tie, ktoré hodnotia samotných obchodníkov (napr. hodnotenia e-shopov).
 
Používanie recenzií, ktoré nevyhovujú vyššie uvedeným požiadavkám, sa podľa nového zákona považuje za nekalú obchodnú praktiku, ktorú je možné sankcionovať.
 

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024 zavádza nové pravidlá týkajúce sa personalizácie cien

 
Nový zákon prináša taktiež prísnejšiu reguláciu pre informovanie spotrebiteľov o personalizácii cien.
 
Častou praxou obchodníkov je monitoring a profilovanie správania spotrebiteľov na webových stránkach, podľa ktorého následne znižujú alebo zvyšujú ceny produktov a služieb.
 
V prípade, že je cena prispôsobená spotrebiteľovi na základe automatizovaného rozhodovania, musí o tom byť spotrebiteľ transparente informovaný už pred uzatvorením zakúpením produktu či služby, najmä v rámci samotného procesu objednávky alebo priamo pri konkrétnom tovare (prípadne dodatočne v obchodných podmienkach).
 
Pri využívaní personalizácie cien je aj naďalej potrebné plniť aj ďalšie požiadavky vyplývajúce z ostatných právnych predpisov, najmä v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR) a diskriminácie.
 

Nové pravidlá pre zoraďovanie produktov od 1.7.2024

 
Poslednou informačnou povinnosťou je povinnosť obchodníka informovať zákazníkov o spôsobe zoraďovania jednotlivých produktov (ponúk). 
 
Uvedená povinnosť znamená, že prevádzkovateľ e-shopu musí spotrebiteľov informovať o parametroch, ktoré určujú poradie predložených ponúk, t. j. či sú ponuky zobrazované napr. na základe profilovania spotrebiteľského správania, či sú niektoré ponuky produktov sponzorované (napr. na cenových porovnávačoch), alebo je určenie poradia zapríčinené inou okolnosťou.
 

Záver

 
Nový zákon o ochrane spotrebiteľa prináša okrem vyššie popísaných aj ďalšie významé zmeny, ktoré sa týkajú napríklad poskytovania zliav, spôsobu vybavovania reklamácií a pod. Obchodníkom, či už prevádzkovateľom kamenných predajní alebo e-shopov, sa preto odporúča, aby sa na tieto zmeny dôkladne a s dostatočným predstihom pripravili, napríklad v spolupráci s našou advokátskou kanceláriou VAVRO LEGAL.