Povinnosti obchodníkov pri oznamovaní zliav podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024

22. 06. 2023

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa okrem iného zavádza striktné pravidlá spojené s poskytovaním zliav, napríklad pri výpredajoch alebo akciách typu Black Friday. V nasledujúcom príspevku prinášame prehľad informácií o tom, ako by mali byť zľavy z ceny výrobkov komunikované smerom k zákazníkom.

Povinnosť uvádzať pri zľave aj referenčnú cenu výrobku

 
Podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa platí, že pri informovaní zákazníkov o zľave z ceny výrobku musí obchodník uvádzať aj referenčnú cenu, t. j. najnižšiu cenu zľavneného výrobku v zákonom stanovenom období. 
 
Najnižšou cenou sa pritom rozumie tá cena, za ktorú obchodník výrobok ponúkal a predával:
 
1. v období aspoň 30 dní pred poskytnutím zľavy,
2. od začiatku predaja alebo poskytovania tovaru, ak obchodník predával alebo poskytoval tovar v období kratšom ako 30 dní pred znížením ceny.
 
V prípade, že cena sa znižuje postupne, môže obchodník uviesť ako referenčnú cenu tovaru pôvodnú cenu pred prvým znížením ceny tovaru.
 
Zmyslom uvedenej povinnosti je zamedziť zavádzanie spotrebiteľov o výške zľavy, ktorá v skutočnosti zľavou nie je, napríklad pri výpredajoch alebo akciách typu Black Friday.

informovanie o poskytnutí zľavy by tak po novom malo vyzerať takto:


Kedy sa uplatňujú pravidlá oznamovania zliav?

 
Nové pravidlá sa budú vzťahovať na všetky oznámenia, ktoré môžu u spotrebiteľa vyvolať dojem zníženia ceny pri všetkých spôsoboch predaja. Nerozlišuje sa teda medzi predajom v kamenných predajniach a predajom cez internet (najmä e-shopy).
 
Medzi oznámenia, ktoré môžu u spotrebiteľa vzbudiť dojem zníženia ceny, patria napríklad oznámenia o špeciálnej ponuke v rámci newslettera, bannery, letáky a pod. 
 
Oznámením je aj samotná produktová prezentácia, napr. visačka, cenovka v regáli či informácia o cene v rámci produktovej prezentácie v eshope.
 

V akých prípadoch sa nové pravidlá oznamovania zliav neuplatnia?

 
Vyššie uvedené pravidlá pre uvádzanie referenčnej ceny sa neuplatňujú
 
1. V prípade výrobkov, ktoré podliehajú rýchlej skaze, alebo výrobky s krátkou dobou trvanlivosti
2. V prípade všeobecných oznámení, ktoré neupozorňujú na konkrétne zľavové akcie, ale len informujú spotrebiteľov o predávaných výrobkoch, ak takéto oznámenia nevyvolávajú dojem zľavy,
3. V prípade skutočne prispôsobených zľavy poskytovaných napr. v rámci vernostných systémov, (napr. zľava pri narodeninách),
4. V prípade kombinovaných alebo podmienených ponúk (napr. 2 + 1 zadarmo).
 

Aké pokuty hrozia obchodníkom, ktorí porušia svoje povinnosti?

 
V prípade porušenia vyššie uvedených povinností hrozia obchodníkom pokuty vo výšky od 50 EUR do 50 000 EUR, ktoré nastupujú vtedy, ak obchodník nezaistí nápravu v zmysle predbežného opatrenia SOI.
 
Vzhľadom na to, že porušenie povinností obchodníka informovať zákazníkov o referenčnej cene je považované za nekalú obchodnú praktiku, nový zákon v takýchto prípadoch spotrebiteľom umožňuje odstúpiť od zmluvy, tj. vrátiť tovar a dožadovať sa vrátenia ceny, a to aj po viac ako 14 dňoch.