Táto stránka používa súbory cookies. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť a používateľské nastavenia v zmysle nasledujúcich podmienok
O nás

O nás

Sme moderná a dynamicky sa rozvíjajúca advokátska kancelária so sídlom v Bratislave a Prahe. Na poskytovanie komplexných právnych služieb sa ako nezávislá kancelária špecializujeme od roku 2017.

Náš tím má bohaté skúsenosti v celom spektre právnych oblastí majúcich bezprostredný význam pre podnikateľský aj verejný sektor. Ide najmä o oblasť obchodného a občianskeho práva, pracovného práva, regulácie podnikania, práva nehnuteľností, duševného vlastníctva a práva IT, vrátane licencií či ochrany osobných údajov.

Medzi najbežnejšie služby, ktoré poskytujeme našim klientom, patrí všeobecné právne poradenstvo, príprava právnych analýz a stanovísk, vypracovávanie a revízia zmluvnej dokumentácie, správa majetku a úschova dokumentov, zmeny v spoločnostiach a zápisy do príslušných registrov, majetkové transakcie (M&A), likvidácie spoločností, správa pohľadávok, zastupovanie klientov v súdnych a arbitrážnych sporoch a iné.

Naše služby poskytujeme najmä pre korporátnu klientelu, a to v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

Referencie

Referencie

Nižšie uvádzame zoznam niektorých klientov, ktorí s nami majú skúsenosť a ktorí nám udelili súhlas so zverejnením referencie.

Stavebná spoločnosť

Tabaková spoločnosť

Výrobca babywearing produktov a barefoot obuvi

Filmová a televízna produkcia

Spracovanie a analýza dát

Tvorba e-shopov

Zubná klinika

Full-service video produkcia

Cestovná kancelária

Predaj a servis gastronomických zariadení

Športové cyklo oblečenie

Realitná inzercia

Zdravotnícke zariadenie

Dodávateľ riešení internetu vecí

Online marketing

On-line magazín

Porovnávač cien

Tieniaca technika

Kúpele a wellness pobyty

Zváracia technika

Doručovanie farmárskych produktov

Grafika a online marketing

Účtovníctva a daňové poradenstvo

Podnikateľské združenie

Podnikateľské združenie

Faq

Faq

Akým klientom poskytujete svoje služby?
Naše služby poskytujeme najmä organizáciám vyžadujúcim riešenie rôznych právnych záležitostí na úrovni jednotlivých interných oddelení či v nadnárodnej rovine, ako aj začínajúcim start-upom či jednotlivcom. Rozdiely vnímame len v potrebách klienta, ktorému sa pri našej práci vždy snažíme porozumieť a prispôsobiť.
Kto je súčasťou vášho tímu?
Tím našej advokátskej kancelárie pozostáva z trvale spolupracujúcich advokátov, advokátskych koncipientov a administratívnych pracovníkov. Každý člen tímu sa špecializuje na určitú právnu oblasť a pridelených klientov, ktorým sa snaží venovať vždy naplno.
Pomôžete mi tiež v daňových a účtovných otázkach alebo v kauzách s medzinárodným prvkom?
Áno, naša kancelária sa sústredí sa poskytovanie komplexných riešení s využitím vlastných alebo externe spolupracujúcich expertov a zahraničných partnerských advokátskych kancelárií. Klient tak v rámci jednej záležitosti nemusí vyhľadávať a komunikovať s viacerými subjektmi.
V akých jazykoch viete spracovať svoje výstupy?
Naša kancelária štandardne poskytuje svoje služby, t. j. reviduje či spracúva zmluvy, stanoviská a podania na súdy či úrady v slovenskom, českom a anglickom jazyku. V prípade potreby prekladu našich výstupov do iného jazyka vieme využiť tiež niektorého zo spolupracujúcich prekladateľov.
Je potrebné zasielať vám podklady poštou a stretávať sa osobne?
Verifikácia dokumentov či osobné stretnutie je v niektorých prípadoch vhodné či dokonca zo zákona povinné, no väčšinu agendy s klientmi vyriešime aj po telefóne, cez e-mail, zabezpečené cloudové riešenia a komunikačné nástroje ako Skype či MS Teams.
Ako rýchlo mi dokážete pomôcť?
Príprava riešenia nám obvykle trvá niekoľko dní, v závislosti od miery zložitosti situácie, s ktorou sa na nás klient obráti. Vo výnimočných prípadoch vieme pomerne promptne reagovať aj v nepracovné dni.
Koľko ma bude vaša pomoc stáť?
Väčšinou pracujeme za štandardnú hodinovú sadzbu vo výške 70 – 90 EUR bez DPH. V prípade záujmu zo strany klienta však vieme vyčleniť naše kapacity aj za paušálne dohodnutú mesačnú odmenu alebo sa s klientom môžeme dohodnúť na odmene stanovenej určitým percentom z hodnoty sporu.
Ako sú chránené moje citlivé informácie a dokumenty?
Každý advokát je zo zákona povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri poskytovaní právnych služieb dozvie. Dokumenty či e-mailová komunikácia s klientom sú dôkladne zabezpečené pred stratou či neoprávnenou manipuláciou.
Je vaša kancelária poistená pre prípad škody spôsobenej poskytnutou právnou službou?
Áno, naša advokátska kancelária je pre takéto prípady poistená s poistným krytím až do výšky 500.000 EUR.
Kontakt

Kontakt

Ak máte záujem o bližšie informácie o našich službách, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť prostredníctvom tohto kontaktného formulára alebo kontaktných údajov uvedených nižšie.

Mgr. Tomáš Vavro, Advokát

+ 421 949 599 009

Konventná 626/9,
811 03 Bratislava,
Slovenská republika

Kliknutím na tlačidlo „odoslať správu“ potvrdzujete, že ste oboznámený/ná s podmienkami ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné na týchto stránkach.