Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. júla 2024: Nadchádzajúce zmeny pre e-shopy a kamenné predajne

30. 05. 2023

Prehľad kľúčových zmien zavádzaných novým zákonom o ochrane spotrebiteľa s účinnosťou od 1. júla 2024

Kedy by sa mali podnikatelia začať pripravovať na nový zákon o ochrane spotrebiteľa?

 
Nový zákon o ochrane spotrebiteľa je v súčasnosti v legislatívnom procese a účinnosť by mal nadobudnúť dňa 1. júla 2024, bez akéhokoľvek prechodného obdobia. Preto sa podnikateľom odporúča, aby čo najskôr zosúladili svoje všeobecné obchodné podmienky, reklamačné podmienky a konania, rôzne formuláre a oznámenia s novou legislatívou.
 

Aké hlavné zmeny zavádza nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. júla 2024?

 
Nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR, bude mať významný vplyv na zákazníkov, obchodníkov aj regulačné orgány.
 
Cieľom nového zákona je modernizovať spotrebiteľskú legislatívu a podľa ministerstva zabezpečiť spravodlivejšie usporiadanie vzťahov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi.
 
Navrhovaný zákon posilňuje postavenie spotrebiteľov v rôznych oblastiach a zároveň zbavuje obchodníkov povinností, ktoré predstavujú nadmerné regulačné zaťaženie bez toho, aby dané povinnosti spotrebiteľom prinášali skutočné výhody.
 
Najvýznamnejšie zmeny, ktoré nadobudnú účinnosť 1. júla 2024, sú tieto:
 
  • Upravené termíny: Niektoré lehoty stanovené zákonom sa menia, napríklad lehota na odstúpenie od zmluvy uzavretej počas niektorých predajných akci sa predlžuje zo 14 na 30 dní.
  • Aktualizované požiadavky na informácie: Zákon aktualizuje požiadavky na informácie v prípade zmlúv uzatváraných na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, zohľadňujúc vplyv digitalizácie.
  • Nové formuláre pre spotrebiteľov: Zákon zavádza nové formuláre, ktoré majú používať obchodníci, aby sa zabezpečila zvýšená ochrana spotrebiteľa.
  • Prísnejšie pravidlá marketingu: Zavádzajú sa prísnejšie pravidlá marketingu, najmä pokiaľ ide o výrobky dvojakej kvality predávané vo viacerých krajinách EÚ súčasne.
  • Osobitné podmienky pre zľavy: Zákon stanovuje osobitné podmienky poskytovania informácií o zľavách vrátane tých, ktoré sa týkajú propagačných akcií ako napr. Black Friday.
  • Uvádzanie recenzií a zoraďovanie produktov: Zákon stanovuje osobitné podmienky pre uvádzaní hodnotení výrobkov a služieb, ako aj zoraďovania výrobkov (napr. pri vyhľadávaní v eshope).
  • Opravné prostriedky pre spotrebiteľov: Zákon poskytuje prostriedky nápravy pre spotrebiteľov, ktorí boli vystavení nekalým obchodným praktikám zo strany obchodníkov.
 

Ako sa mení ukladanie sankcií podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa od 1. júla 2024?

 
Nový zákon o ochrane spotrebiteľa zavádza mechanizmus druhej šance, ktorý spočíva v poskytovaní príležitosti na zrušenie alebo zníženie sankcie v prípadoch, keď obchodník dobrovoľne prestane porušovať zákon a prijme nápravné opatrenia v prospech poškodených spotrebiteľov.
 
Zákon o ochrane spotrebiteľa zavádza aj nové zásady ukladania sankcií, ktorých cieľom je vyhnúť sa ukladaniu pevne stanovených pokút. Namiesto toho sa sadzby pokút určujú percentami z obratu obchodníka, čím sa zabezpečuje spravodlivejší a primeranejší prístup k sankciám.
 
Táto zmena bude mať pozitívny vplyv najmä na malé a stredné podniky.
 

Ako vám môžeme pomôcť pri príprave na implementáciu nového zákona o ochrane spotrebiteľa?

 
Advokátska kancelária VAVRO LEGAL sa špecializuje aj na spotrebiteľské právo.
 
Obchodníkom, ktorí predávajú tovar alebo ponúkajú služby spotrebiteľom, môžeme poskytnúť komplexné právne služby v súvislosti s revíziou a úpravou dokumentov, akými sú všeobecné obchodné podmienky (VOP), reklamačné formuláre a pod. Okrem toho ponúkame odborné poradenstvo v tejto špecifickej oblasti.
 
V prípade záujmu o spoluprácu s našou kanceláriou nás neváhajte kontaktovať.