Aké povinnosti pribudli slovenským prevádzkovateľom eshopov v Českej republike od 6.1.2023?

26. 01. 2023

Prinášame prehľad noviniek, ktoré zavádza novela českého občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa v súvislosti s prevádzkou českých eshopov od 6.1.2023.

Na koho sa vzťahuje český zákon o ochrane spotrebiteľa?

 
Český zákon č. 634/1992 Sb. dopadá na všetkých podnikateľov, ktorí sa pri svojej činnosti zameriavajú na český trh, bez ohľadu na miesto ich sídla.
 
Ak sa teda podnikateľ so sídlom na Slovensku zameriava na zákazníkov z Českej republiky tým, že svoj eshop prevádzkuje pod českou doménou, resp. v českej jazykovej verzii, pri prevádzke takéhoto eshopu si musí splniť tiež povinnosti vyplývajúce z českých právnych predpisov z oblasti ochrany spotrebiteľa (ako tiež vyplýva z § 9 ods. 3 zákona č. 480/2004 Sb.).
 
Podnikateľom, ktorí  si tieto povinnosti nesplnia, hrozí uloženie pokuty v zmysle českých právnych predpisov.
 
Podľa informácií poskytnutých Českou obchodnou inšpekciou boli zahraničným prevádzkovateľom českých eshopov len v posledných rokoch uložené pokuty presahujúce niekoľko miliónov Kč.
 

Aké novinky platia pri prevádzke českých eshopov od 1.6.2023?

 
Medzi najdôležitejšie novinky, ktoré prináša novela českého občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa, patria nižšie uvedené:
 

1. Zakazujú sa falošné recenzie, zavádza sa povinnosť dokazovať pravosť recenzií a označovať sponzorované recenzie

 
Novela výslovne zakazuje uverejňovanie falošných recenzií, ako aj systematické premazávanie uverejnených negatívnych recenzií.
 
Prevádzkovateľ eshopu má po novom povinnosť overiť pravosť uverejnených recenzií a informovať svojich zákazníkov o spôsobe, akým pravosť recenzií overuje.
 
Recenzie, ktoré prevádzkovateľ eshopu získa za protiplnenie (napr. za zľavu na ďalší nákup), musia byť navyše označené ako sponzorované.
 
Pokiaľ podnikateľ koná v rozpore s vyššie uvedenými pravidlami, dopúšťa sa nekalej obchodnej praktiky a porušenia zákona, pri ktorom pripadá do úvahy jednak uloženie pokuty, jednak právo zákazníka na odstúpenie od zmluvy. 
 

2. Zavádzajú sa nové pravidlá pre výpočet a poskytovanie zliav

 
Novela zavádza taktiež nové pravidla, ktoré sa uplatnia pri poskytovaní zliav.
 
V zmysle zákona platí, že podnikateľ musí pri poskytnutí zľavy informovať zákazníkov o najnižšej cene, za ktorú sa rovnaký výrobok predával v posledných aspoň 30 dňoch pred zlacnením. Prípadne musí podnikateľ uviesť najnižšiu cenu od začiatku predaja v prípadoch, kedy je výrobok v ponuke menej ako 30 dní.
 
V prípade, že podnikateľ zľavu postupne zvyšuje, musí zákazníkom oznámiť najnižšiu cenu, za ktorú výrobok predával v dobe 30 dní pred prvým poskytnutím zľavy.
 
Situácií, ktoré môžu pri poskytovaní zliav nastať, je hneď niekoľko, a preto sa v tejto súvislosti odporúča konzultácia správneho nastavenia marketingových kampaní s odborníkom.
 
V prípade, že podnikateľ si nesplní svoje zákonné povinnosti spojené s poskytovaním zliav, dopúšťa sa nekalej obchodnej praktiky, pri ktorej mu hrozia vyššie spomínané dôsledky, teda pokuta či odstúpenie od zmluvy. 
 

3. Odstúpenie od zmluvy do 14 dní je pre zákazníkov jednoduchšie

 
Aj v Českej republike môže zákazník odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar bez uvedenia dôvodu v zákonnej 14-dňovej lehote. Česká legislatíva v tejto súvislosti od 6.1.2023 upresňuje, že zákazník môže odstúpiť od zmluvy akýmkoľvek spôsobom, napríklad telefonicky, e-mailom, zaslaním SMS a podobne.
 
Podnikateľ zároveň nesmie zákazníkovi nariaďovať konkrétny spôsob, akým má od zmluvy odstúpiť, pričom aj jednoduché odstúpenie od zmluvy je podnikateľ povinný potvrdiť a zákazníkovi vyhovieť.
 

4. Obchodné podmienky musia byť zákazníkom trvale sprístupnené

 
Na Slovensku je vyžadované, aby boli zákazníkovi po dokončení objednávky sprístupnené obchodné podmienky v trvale uchovateľnej podobe – najčastejšie teda ako PDF súbor priložený k potvrdeniu objednávky. Rovnaká povinnosť začala platiť aj v Českej republike.
 

5. Zavádzajú sa nové pravidlá pre personalizáciu cien a zobrazovanie výsledkov hľadania

 
V prípade, že eshop zobrazuje ceny vypočítané za pomoci algoritmu, ktorý zohľadňuje správanie zákazníka, podnikateľ má povinnosť o tejto skutočnosti  zákazníka informovať.
 
Zároveň platí, že aj pri výsledkoch vyhľadávania by mal byť zákazník informovaný o tom, že výsledky sú prispôsobené jeho preferenciám (ak tieto výsledky zohľadňujú predošlé správanie zákazníka), ako aj o tom, ktoré výsledky sú sponzorované.
 

6. Z objednávkového tlačidla musí vyplývať povinnosť platby

 
Podobne ako na Slovensku, aj česká legislatíva po novom vyžaduje, aby tlačidlo, ktorým sa potvrdzuje záväzná objednávka vyžadujúca úhradu, dávalo najavo platobnú povinnosť zákazníka. Tlačidlá typu „objednať“ by tak mali byť nahradené tlačidlami typu „objednať a zaplatiť“, „dokončiť a zaplatiť“ či obdobne znejúcimi textami.
 

7. Dodacia doba môže byť maximálne 30 dní

 
Novela zavádza taktiež maximálnu lehotu na dodanie tovaru, a to najneskôr do 30 dní, pokiaľ nie je so zákazníkom výslovne (napr. osobitným zaškrtávacím políčkom) dohodnutá dlhšia lehota. V prípade nedodržania dodacej lehoty, a to ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá môže byť vzhľadom na okolnosti prípadu poskytnutá, má zákazník právo odstúpiť od zmluvy.
 

8. Ďalšie povinnosti a novinky

 
Česká novela prináša tiež niekoľko ďalších noviniek, a to najmä v súvislosti s reklamáciami tovaru, vrátením použitého tovaru, pridávaním ďalších položiek do nákupného košíka, dodaním návodu na použitie a pod. Novinky popísané v tomto príspevku teda predstavujú len demonštratívny sumár zmien, ktorých je však v skutočnosti omnoho viac.
 

Odporúčanie na záver

 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, potrebu viacerých úprav obchodných podmienok, ako aj vzhľadom na odlišnosti medzi slovenskou a českou právnou úpravou, sa slovenským podnikateľom obchodujúcim v ČR odporúča dostatočná obozretnosť. 
 
Vhodným opatrením je napríklad komplexný právny audit eshopu zameraný na jeho jednotlivé funkcionality, texty podmienok, tlačidiel či políčok, ako aj jednotlivé procesy.

V tejto súvislosti upozorňujeme, že komplexný právny audit a spracovanie príslušných odporúčaní a zmien zabezpečuje tiež naša advokátska kancelária VAVRO LEGAL, na ktorú sa v prípade potreby môžete kedykoľvek obrátiť.